Archiv autora: Josef Bíma

O pohár města Krnova v záchranářských disciplínách 2020

V sobotu 15.2.2020 se naši mladí záchranáři zúčastnili závodů v Krnově. I tato soutěž v záchranářských disciplínách zaujala své pevné místo v našem plánu sportovních akcí, kterých se pravidelně náš pobočný spolek VZS ČČK Sokolov zúčastňuje. A to i přes to, že Krnov patří mezi nejvzdálenější místa do kterých naše borce vozíme. To by samozřejmě nešlo bez našich sponzorů, kterým tímto děkujeme za podporu. 

Poháru města Krnova se letos zúčastnili: Markéta Michlová; Veronika Bjalončíková; Patrik Brabec; David Berka; Ondřej Černý a Matyáš Macur .

Jako vždy předvedli vynikají výsledky, o kterých se můžete přesvědčit v přiloženém souboru. Kde jsou umístění našich svěřenců uvedena a zvýrazněna.                                                  

Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci a gratulujeme k získaným „trofejím“. Poděkování patří i našim trenérům za perfektně odvedenou práci s naší mládeží a za jejich doprovod.

Informace k právě probíhajícímu kurzu plavčíků ZIII

Vedení našeho pobočného spolku VZS ČČK  a organizátoři kurzu plavčíků pro získání kvalifikace ZIII  předávají pár informací:

 • kurz plavčíka záchranáře začal  31. ledna 2020 a končí 5. dubna 2020 zkouškami, za účasti delegáta z prezídia VZS ČČK
 • kurz je veden dle vzdělávacího programu VZS ČČK
 • do kurzu se přihlásilo 19 nováčků
 • 2 z nováčků již vzdali z osobních důvodů
 • 9 plavčíků obhajuje svou kvalifikaci po dvou letech platnosti
 •  kapacita kurzu je naplněna na 100%
 •  kurz probíhá každý pátek od 21h – 22h, neděli od 7h – 9h na bazéně a od 9:30 – 11:30h pokračuje výukou teorie na učebně
 •  kurz je organizován VZS ČČK Sokolov, pobočným spolkem
 •  kurz je veden kvalifikovanými členy  VZS ČČK Sokolov (ZI a ZII)

 Smyslem kurzu je naučit účastníky:

 • základní plavecké dovednosti
 • speciální plaveckou průpravu pro záchranu tonoucích
 • dopomoci unaveným plavcům
 • sebezáchranu
 • techniky přiblížení a narovnání  tonoucího, včetně techniky přiblížení a stabilizace tonoucího při podezření z poranění páteře
 • osvobozovací chvaty
 • techniky vynášení tonoucích z vody
 • poskytnutí první pomoci
 • aj.

Kurz probíhá především pro potřeby:

 • koupaliště Michal s.r.o. ( potřeba cca 25 plavčíků s kvalifikací ZIII a 5 mistrů plavčí s kvalifikací ZII)
 • krytého bazénu v Sokolově
 • městského koupaliště v Sokolově

16.ročník Novoročních závodů_ 2020

V sobotu 18.ledna 2020 uspořádal plavecký klub Baník Sokolov již 16.ročník plaveckých závodů. I náš pobočný spolek byl pozván k účasti a tak naši trenéři vyslali z řad našich svěřenců zájemce o účast v tomto plaveckém klání. Soutěže se zúčastnilo 8 našich odchovanců a vybojovali 19 medailí. Byli to: Vojtěch Novotný, Ondřej Černý, Aleš Ježek, Veronika Bjalončíková, Markéta Michlová, Bára Fusková, David Berka, Štefan Fuska. Všichni naši plavci ukázali, že ani v čistě plaveckém zápolení se v žádném případě neztratí. Jejich vynikající výsledky jsou toho důkazem. Děkujeme za příkladnou reprezentaci a gratulujeme k umístění. Poděkování patří našim sponzorům a podporovatelům. V neposlední řadě děkujeme i našim trenérům, kteří odvádějí s naší mládeží vynikající práci. Úspěchy našich mladých plavců/záchranářů si můžete prohlédnout v přiloženém souboru. Fotografie ze závodů jsou v naší fotogalerii.

Podzimní soustředění mládeže v Tachově 11/2019

22.11 – 24.11.2019 se v Tachově uskutečnilo již tradiční podzimní soustředění naší mládeže. Této akce se zúčastnilo 24 vybraných členů z mládežnického oddílu a 4 naši trenéři. Ubytováni jsme byli opět v Parkhotelu Tachov a plavat jsme chodili do zdejšího krytého bazénu. Ubytování v hotelu, strava i zázemí v bazénu bylo jako vždy vynikající.

Cílem víkendového pobytu bylo zdokonalení techniky plavání včetně záchranářského plavání (s pásem, s figurínou, dopomoc unavenému plavci, záchranářský kraul, …). Vylepšení plavecké techniky ve ztížených podmínkách ( hadry, poslepu, s cihlou, pukem, …). Na bazénu jsme aktivně strávili 9 hodin plaváním. Zkušenější v tomto čase odplavali i více jak 14 km.

Ve večerních hodinách proběhla výuka první pomoci na figuríně, včetně ukázky obvazové techniky na poraněné ruce – „modelka“ Bára Fusková, viz. fotografie v galerii. Velkou pochvalu si zaslouží Štefan Fuska, který připravil interaktivní zdravotnický test. Vítězem testu se stala Maruška Rozmušová. Z 20-ti otázek měla správně 17. Za tento výkon obdržela plavecký vak, který jistě při trénincích využije. Poděkování patří i Ondřejovi Černému a Janu Pokornému, kteří aktivně při teoretické části výuky PP pomáhali.

Celé soustředění proběhlo řádně dle předem připraveného programu a bez problémů. Děti i vedoucí byli spokojeni. Děkujeme všem za účast a vzorné chování. Dále děkujeme všem sponzorům za podporu.

Autor: Pavel Walta, předseda pobočného spolku VZS ČČK Sokolov