Registrace

Prezidium Vodní záchranné služby ČČK se sídlem v Praze 1 – Malá Strana, Thunovská 18, vydává ve smyslu ustanovení čl. 1 a 4 Registračního řádu VZS ČČK, rozhodnutí o registraci pobočného spolku Vodní záchranné služby ČČK Sokolov. VZS ČČK Sokolov jako organizační jednotka VZS ČČK, registrované u ministerstva vnitra ČR pod č.j. VSP/1-1758/90-R dne 2.7.1990, je právnickou osobou dle ustanovení § 6 odst. 2 písmene c) zákona číslo 83/1990 Sb. A § 19 odst. 2 zákona číslo 509/1991 Sb.

Název organizační jednotky: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek
IČO: 14704871
DIČ: CZ-14704871
Sídlo organizační jednotky: Atletická 2219, 356 01 Sokolov
Registrační číslo org.jednotky: 276
Předseda org. Jednotky: Pavel Walta
Statutární zástupce org.jedn.: Pavel Walta
Č. bankovního účtu 78-3934990267/0100

Registrační list opravňuje VZS ČČK Sokolov k provozování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb na území celé ČR dle zákona č. 126/1992 Sb a stanov VZS ČČK a ČČK.